MCDGC Publication

Hotuba ya Bajeti ya mheshimiwa WMJJW 2013/14

HOTUBA YA WAZIRI WA MAENDELEO YA JAMII, JINSIA NA WATOTO
MHE. SOPHIA M. SIMBA (MB.), AKIWASILISHA BUNGENI
MAKADIRIO YA MATUMIZI YA FEDHA KWA MWAKA 2013/14